Rastový kapitál na podnikanie v kríze pomôže k inováciám

Real EstateCB Investment Management

16. 9. 2020

Rastový kapitál na podnikanie v kríze pomôže k inováciám

Vplyvom koronakrízy časť investorov prehodnotila svoje investičné plány a začala sa zameriavať na investície s nižším rizikom. Podľa Global Investors Study britskej spoločnosti Schroders z júna tohto roku tak urobila až štvrtina investorov. Naproti tomu zhruba 20 percent investorov vníma krízu ako príležitosť a stavili na vysoko rizikové investície. Väčšina je však optimistická a napriek negatívnym ekonomickým vyhliadkam sa zhoduje v tom, že z dlhodobého hľadiska by sa dosahy pandémie nemali významne prejaviť na očakávaných výnosoch.

Investície v ťažkých časoch môžu prispieť k inováciám alebo pomôcť spoločnosti znovu naštartovať a diverzifikovať ekonomiku. Do popredia sa dostávajú spoločensky zodpovedné témy (význam z hľadiska udržateľnosti, pokroku v oblasti vedy a výskumu či riešenia sociálnych otázok), pričom kapitál je alokovaný skôr do projektov zameraných na podporu domácej ekonomiky. Práve tu je príležitosť pre mladé začínajúce firmy, keďže majú schopnosť sa rýchlo adaptovať a naštartovať zmenu. Startupy sú však považované za segment s vyšším rizikom a súčasná pasivita súkromných investorov im neprospieva. Niektorí trhoví hráči odkladajú investičné rozhodnutia a vyčkávajú, ako sa vyvinie situácia. Takýto prístup môže zmariť alebo spomaliť snahy o reštart.

Riešením je práve podpora súkromných investorov doplnená kapitálom z verejných zdrojov. Model, ktorý je zaužívaný v západnej Európe, dáva priestor skúseným správcom manažovať fondy rizikového kapitálu z európskych zdrojov pri financovaní vznikajúcich firiem. Výhodou profesionálnych venture kapitálových alebo private equity firiem je, že disponujú širokou sieťou kontaktov a ekosystémom, ktorý prináša nielen potrebné know-how, ale aj kontakty a profesionálnu podporu. Je to cesta, ako v našich podmienkach vytvoriť hodnoty pre budúci rast a rozvoj mladých firiem. Príkladom je aj nedávna investícia pre slovenskú informačnú a analytickú platformu digitálnych aktív altFINS, ktorý si nedávno všimli aj zahraničné médiá.

Etablovaná investičná platforma Crowdberry prostredníctvom dcérskej spoločnosti CB Investment Management spravuje časť štátneho balíka na podporu mladých začínajúcich spoločností. S altFINS sa dohodli na investícii spolu so súkromným investorom. Podľa Crowdberry má altFINS globálny potenciál, keďže prináša na rastúci trh digitálnych aktív výnimočný nástroj. V dôsledku absencie kapitálového trhu na Slovensku a narastajúceho tlaku na likviditu v tradičných venture kapitálových spoločnostiach (kapitál súkromných investorov) spôsobeného koronavírusovou pandémiou, sa práve model kofinancovania, založený na prepojení verejného a súkromného kapitálu, ukazuje ako efektívny aj v postkorona svete. 

CB Investment Management

CB Investment Management je stopercentnou dcérskou spoločnosťou Crowdberry, najväčšej alternatívnej investičnej platformy na Slovensku a v Česku.

Spravuje investičný fond 23,2 milióna eur financovaný zo zdrojov Slovak Investment Holding a vlastných zdrojov. Fond investuje do začínajúcich slovenských spoločností (3 až 5 rokov) s medzinárodným profilom.

Môžu získať investície od niekľko stotisíc do 1,6 milióna eur. Okrem toho môžu získať ďalší takzvaný smart kapitál v podobe znalostí, skúsenosti a prístupu do ekosystému 3 000 súkromných investorov z Crowdberry.

Investície v počiatočnej fáze podnikania už získali viaceré inovatívne spoločnosti ako Akular, Nitroterra Technology, Artzenal, iERP, Airlogy Labs, altFINS a ďalšie.

CB Investment Management je partnerom akceleračných programov, napríklad Challenger alebo HealthcareLab, kde sa aktívne zapája aj do hodnotiacich procesov a mentoringu.

Článok vznikol pre seriál Investície v biznise ekonomického denníka Hospodárske noviny: https://hnonline.sk/hn-special/2208969-v-prenajme-lodi-su-svetovi