Realitný segment, ktorý v Česku a Slovensku priťahuje čoraz väčšiu pozornosť investorov

Real Estate

22. 9. 2021

Realitný segment, ktorý v Česku a Slovensku priťahuje čoraz väčšiu pozornosť investorov

Netypický realitný segment, ktorý na Západe dobre poznajú, na Slovensku a v Česku iba vzniká. Výstavba a spravovanie centra Dúbravská oáza je prvou lastovičkou tohto nového druhu realít. Investori Crowdberry majú možnosť byť na trhu medzi prvými, pomôcť tak konkrétnej nehnuteľnosti a zároveň ukázať cestu celej spoločnosti. Reč je o špeciálnej výstavbe pre potreby starších občanov.

Zaujíma Vás investície do segmentu?
Viac o Dúbravske oáze

Varovný demografický vývoj v oboch krajinách

V roku 2064 bude na Slovensku cca 34 % obyvateľov starších ako 65 rokov (graf 1). V Českej republike je situácia veľmi podobná. V roku 2050 tu bude žiť zhruba 35 % obyvateľov starších ako 60 rokov, ktorí budú potrebovať zvýšenú starostlivosť (pozri graf 2).

Graf 1: Demografické rozloženie obyvateľstva na Slovensku

Graf 2: Vekové zloženie obyvateľov v Českej republike

Starnúca populácia spolu s nízkou pôrodnosťou však nie sú jediné signály hovoriace pre výstavbu špecializovaných centier pre seniorov. Rastie aj počet pacientov s Alzheimerovou chorobou (na Slovensku je ich podľa portálu alzheimer.sk viac ako 50 tisíc, do roku 2040 ich počet môže stúpnuť na 180 tis.). Zároveň sa odhaduje, že každý 20. človek starší ako 65 rokov trpí ochorením súvisiacim so stareckou demenciou. 

To všetko kladie obrovský tlak na špecializované centrá, v ktorých naši spoluobčania môžu kvalitne a dôstojne stráviť jeseň života, či už sú relatívne zdraví, alebo potrebujú špecializovanú zdravotnú starostlivosť.

Dlhé poradníky a nulová nová výstavba

Ku koncu roka 2020 čakalo v Bratislave na umiestnenie 2049 ľudí (Magistrát hlavného mesta Bratislava). Priemerná čakacia doba na umiestnenie často dosahuje 6 až 8 mesiacov. Nové centrá pre seniorov sa prakticky nestavajú, dôvodom sú vysoké vstupné investície. Nádej preto prináša súkromný sektor. V západnej Európe sú súkromné centrá už bežné, na Slovensku a v Česku tento realitný segment pomaly vzniká. Dúbravská oáza pokoja a oddychu, špecializované zariadenie pre seniorov, je unikátna aj tým, ako získala súkromný kapitál.

Ako prví v Európe získali financovanie od súkromných osôb

Výstavbu centier pre seniorov na Západe síce udáva trh, ale vždy ju financujú firmy. V súčasnosti je trh už taký vyspelý, že dochádza ku konsolidácii a vznikajú veľkí strategickí hráči, teda siete prevádzkovateľov špecializovaných zariadení. Ak sa pozrieme späť na Slovensko, Dúbravská oáza má európske prvenstvo – ako zatiaľ jediné centrum svojho druhu ju financovali súkromní investori. Atraktivita investície je v zaujímavom zhodnotení a vyváženej miere rizika, aj v možnosti investovať do projektu, ktorý rieši celospoločenský problém. Projekt je unikátny aj z ďalších dôvodov.

Chátrajúce centrum prestavali na oázu pokoja

Dúbravská oáza pokoja a oddychu stojí uprostred lesov nad Bratislavou. Ešte donedávna ste tu mohli naraziť na rozpadajúci sa komplex budov, ktorý slúžil ako pioniersky tábor, hotel a neskôr ako rekreačno-vzdelávacie centrum. V roku 2019 sa tu však verejnosti otvorilo špecializované zariadenie pre seniorov. 

Kúsok od centra mesta stojí vďaka 99 investorom najmodernejšie centrum pre seniorov na Slovensku. V súčasnosti má kapacitu 152 lôžok, ktorá by sa mala plne zaplniť už v roku 2022. V Dúbravskej oáze sa preto už dívajú do budúcnosti a plánujú expanziu. Tá by v rokoch 2025/2026 mala pridať ďalších 120 lôžok, čím bude centrum veľkostne porovnateľné s centrami na Západe.

Ďalšie investičné kolá ponúkajú investorom atraktívne zhodnotenie a výhodu pre rodinu

Dúbravská oáza v súčasnosti prechádza na platforme Crowdberry ďalším investičným kolom. Vďaka tomu, že investori sa stanú tzv. first-commers, majú možnosť v budúcnosti, keď bude trh saturovaný, získať vyššie výnosy oproti iným projektom. Lákavá je aj ochrana kapitálu pred infláciou a fakt, že investíciou pomáhate riešiť problém celej spoločnosti. Rozhodujúcim argumentom môže byť aj prednostné právo v zariadení na umiestnenie seba aj svojich rodinných príslušníkov. Dúbravská oáza tak predstavuje ideálnu príležitosť pre tých investorov, ktorí hľadajú nielen zhodnotenie, ale aj presah svojich investícií.

Parametre investície:

  • Crowdberry investori sa stávajú 2. najväčšími spolumajiteľmi centra.
  • Očakávané ročné dividendy od roku 2023 budú v rozmedzí na úrovni 5 ‒ 10 % p.a.
  • Pripravená projektová/stavebná dokumentácia pre expanziu.
  • Prednostné právo umiestnenia do zariadenia (pre investora a rodinných príslušníkov).
  • Investícia s vyváženou mierou rizika z dôvodu rozsiahleho vlastníctva hmotného majetku, vhodná ako ochrana pred infláciou.

Zdroje:

Alzheimer.sk, ČSÚ, Sociálna poisťovňa, Štatistický úrad SR.

Zaujíma Vás investície do segmentu?
Viac o Dúbravske oáze