Refresher získal investíciu vo výške takmer 2 milióny eur a plánuje vstup na nový trh

27. 6. 2022

Refresher získal investíciu vo výške takmer 2 milióny eur a plánuje vstup na nový trh

Lifestylový portál pre mladých Refresher  úspešne realizuje svoje rastové ciele. Rok 2022 odštartoval s rekordnými tržbami, ktoré v kvartálnom porovnaní vzrástli medziročne o 104 %. Po spustení anglickej verzie na doméne .com a postupnom upevnení pozície na českom trhu, predpokladá rozšírenie do ďalších krajín. Na realizáciu tohto zámeru využije kapitál súkromných investorov Crowdberry doplnený o vstup strategického investora z mediálneho prostredia – maďarskú skupinu Central Media Group.

Refresheru si dlhodobo drží stabilnú pozíciu medzi najnavštevovanejšími mediálnymi portálmi na Slovensku. Od začiatku sa zameriava na špecifickú cieľovú skupinu – generáciu mileniálov (Y) a tzv. zoomerov (Z) s rastúcou ekonomickou silou. Spolu s českou verziou má 3 milióny unikátnych používateľov. Vďaka rozvinutej kompetencii v oblasti natívnej reklamy a schopnosti zasiahnuť atraktívnu cieľovku relevantným obsahom  sa Refresheru darí udržiavať spolupráce s významnými inzerentmi.

V roku 2021 dosiahla firma konsolidované tržby na úrovni 1,8 mil. eur (rast o 77 % medziročne). Refresher pokračuje v pozitívnom trende – do nového roku vstúpila značka s anglickou doménou .com, novými posilami v tíme a novými priestormi. To všetko znásobené viac ako stopercentným medziročným rastom tržieb v prvom kvartáli a takmer 2-miliónovou investíciou z investičnej platformy Crowdberry.

„Som nesmierne rád, že sa ku hlasu modernej generácie pridalo niekoľko lokálnych súkromných investorov a aj jeden strategický zo zahraničia. Aj vďaka investícii budeme vedieť pokračovať v raste, skvalitňovaní obsahu, inšpirovaní, edukácii a zabávaní našej cieľovej skupiny na Slovensku, v Čechách a na ďalších trhoch,“ hovorí Gábor Boros, CEO a zakladateľ Refresher.

Investíciu plánuje Refresher využiť najmä na zrýchlenie expanzie na českom, ako aj ďalších stredoeurópskych trhoch s cieľom vybudovať lifestylový mediálny portál na medzinárodnej úrovni. Zároveň sa chce sústrediť na nové projekty, rozšíriť možnosti v oblasti monetizácie obsahu a posilniť tím. „Investične ide o jedinečný prípad spojenia kapitálu súkromných investorov a strategického investora, s ktorým Refresher získa nielen cenné skúsenosti, ale aj partnera pre vstup na nové trhy,“ hovorí Jakub Bachratý, investičný manažér Crowdberry.

Investícia prináša nový rozmer aj do samotného vlastníctva médií, keďže ide v našom regióne o ojedinelý prípad, kedy sa možnosť spoluvlastniť mediálnu značku otvorila aj súkromným – individuálnym investorom. Téme sa venoval aj Forbes.

„Investorov presvedčila najmä schopnosť tvoriť originálny obsah a tiež spôsob, akým ho vie efektívne doručiť svojim používateľom. Práve osobitá komunikácia Refresheru s čitateľmi z neho spravila „lovebrand„ medzi mladšími generáciami. Zakladateľom sa za posledné roky podarilo priviesť Refresher k historickým tržbám a využiť priestor na trhu. Dôležitosť médií tohto typu pre inzerentov a potenciál zhodnotenia investície pre investorov potvrdil aj nedávny vstup veľkého e-commerce hráča Zalando do globálneho lifestylového média Highsnobiety,“ dodáva Jakub Bachratý z Crowdberry

Práve potenciál Refresheru rásť za hranice Slovenska, schopnosť preniesť na nové trhy svoje skúsenosti a osvedčený obchodný model oslovil strategického investora Central Media Group.

"Vidíme, že slovenský a český mediálny trh sú oveľa rozvinutejšie a v mnohom majú náskok pred maďarským trhom. Refresher pristupuje inovatívne k tvorbe obsahu a nastaveniu obchodného modelu, ktorý reaguje na potreby mladej generácie a inzerentov. Tieto poznatky chceme začleniť do podnikania našej spoločnosti, pretože veríme, že kľúčom k pokroku je neustále vzdelávanie. Akvizíciou spoločnosti Refresher S.A. sa Central Media Group vydala na cestu medzinárodnej expanzie a stala sa súčasťou procesu rastu zameraného na produkciu kvalitného obsahu pre mladých ľudí v krajinách V4," povedal Zoltán Varga, CEO a predseda predstavenstva Central Media Group, ktorá patrí v Maďarsku k najväčším nezávislým vydavateľom s rozsiahlym portfóliom online a tlačených médií.