Rok 2022 zmenil správanie investorov: viac sa zaujímajú o domáce investičné príležitosti

21. 6. 2022

Zmena správania investorov v roku 2022

Nestabilita na finančných trhoch a vo svetovom hospodárstve, rastúca inflácia a geopolitický vývoj spôsobujú zmeny v správaní investorov. Podpora populárnych českých a slovenských firiem a inovácií sa ukázala ako jeden z hlavných faktorov ich osobnej motivácie investovať. To zodpovedá nedávnemu vývoju na našej investičnej platforme. Najmä pokiaľ ide o nárast počtu registrácií a celkový objem investícií do spoločností a nehnuteľností, ktorý v súčasnosti presahuje 40 miliónov eur.

V našom nedávnom online prieskume¹ 40 % respondentov uviedlo, že lokálnosť, teda možnosť investovať do domácich investičných príležitostí, patrí medzi jeden z kľúčových faktorov pri rozhodovaní o investícii. Popri zhodnocovaní majetku (80 %), a generovaní pasívneho príjmu (58 %) zohráva u väčšiny investorov (52 %) významnú úlohu aj . zachovanie hodnoty voľných finančných prostriedkov, v týchto časoch najmä ochrana pred infláciou.

„V kritických časoch sú investori prirodzene opatrnejší a viac konzervatívni. Pozerajú sa na dlhodobé uloženie kapitálu s cieľom uchovať hodnotu a zabezpečiť si atraktívny výnos. Tento trend vidíme aj u nás, pričom jedným z rozhodujúcich parametrov je lokálnosť – záujem spoluvlastniť značku, ktorú poznám, podieľať sa na rozvoji infraštruktúry, ktorá prinesie do nášho regiónu zamestnanosť, zlepší dostupnosť služieb, bývania apod.,“ hodnotí vývoj Peter Bečár, partner Crowdberry.

Rozhodnutie o realizácii investičného plánu je často dlhodobý proces. Investori sa v tejto fáze často využívajú viaceré zdroje, ktoré im poskytnú ďalšie relevantné dáta a informácie. Najčastejšie ako externé zdroje využívajú zahraničné a domáce ekonomické médiá. Zaujímajú sa aj o rôzne finančne orientované webové semináre alebo školenia a sociálne siete.

„V Crowdberry majú investori prístup k investičnej dokumentácii, ktorá obsahuje podrobné informácie o spoločnosti, samotnej príležitosti, finančnom modeli, ako aj podrobné analýzy z renomovaných zdrojov o trhu, konkurencii a podobne,“ hovorí Peter Bečár a dodáva: „Investori oceňujú transparentnosť procesu a dôležitá je pre nich nielen reputácia investičnej spoločnosti, ale aj komplexnosť informácií a prístup k detailom investičnej príležitosti.“

Ďalším kľúčovým faktorom, ktorým sa investori zaoberajú, je rozloženie investičného rizika medzi viaceré nástroje a segmenty. Ako ukazujú údaje zo začiatku roka 2022, približne 60 % respondentov sa spolieha na indexové fondy, zatiaľ čo 57 % na akcie spoločností obchodovaných na burze. Nasledujú nehnuteľnosti (53 %) a priame investície do podnikov (44 %).

Z hľadiska jednotlivých sektorov bol pre respondentov najzaujímavejšie e-commerce odvetvie (50 %). Druhý najatraktívnejší sektor predstavovali fintech a finančné služby (u 48 % respondentov), nasledovali služby vo všeobecnosti spolu s priemyselnými a biotechnologickými odvetviami (všetky oblasti získali približne 40 %).

Od začiatku tohto roka mali investori Crowdberry možnosť investovať do viacerých investičných príležitostí (len v prvej polovici roka bolo spustených desať nových investičných príležitostí) s celkovým cieľovým kapitálom približne 22 miliónov eur. Objem potvrdených investícií z aktívnych kampaní v prvom polroku 2022 predstavuje celkovú kapitálovú hodnotu viac ako 8 miliónov eur.

Staňte sa súčasťou Crowdberry a investujte do českých a slovenských nehnuteľností a spoločností s potenciálom.

¹ CRM prieskum, január 2022, Crowdberry (investori označovali viaceré možnosti), anonymná online forma, vzorka 275 investorov z 3500 oslovených, 80% vo veku 35+, krajina: SK, CZ