Realitný fond CB Property Investors rozširuje tím o kľúčového manažéra pre oblasť asset a development

22. 2. 2023

Realitný fond CB Property Investors rozširuje tím o kľúčového manažéra pre oblasť asset a development

Do nášho tímu pre real estate fond od 1. februára 2023 nastúpil skúsený Asset a Property Manager Michal Navrátil. Bude mať na starosti predovšetkým správu majetku fondu od prevádzkového riadenia cez posudzovanie uskutočniteľnosti až o realizáciu developerského zámeru.

Michal so sebou prináša skúsenosti naprieč rôznymi real estate oblasťami. V Knight Frank mal na starosti property manažment komerčných budov, v P3 správu európskeho portfólia priemyselných real estate projektov o veľkosti cez 5 mil. m² a vo Fidurock sa venoval rezidenčným objektom od akvizičnej fázy cez redevelopment až po uvádzanie na trh a prevádzku. Michalov prístup a know-how sú tak komplementárne s portfóliom fondu CB Property Investors, ktorý kombinuje viacero typov nehnuteľností s potenciálom tvoriť ich ďalšiu pridanú hodnotu pre jeho investorov.

Podpora pre ďalší rast portfólia

V oblasti správy portfólia nehnuteľností a jeho technickému nadhľadu v rôznych typoch nehnuteľností Michal Navrátil skvele podporí ďalší rast aktivít fondu.

Profil Michala Navrátila

Michal Navrátil začínal svoju kariéru v spoločnostiach ORCO Prague a Knight Frank. Viac ako rok tiež pracoval v rámci misie ISAF (International Security Assistance Force) pod vedením NATO ako člen provinčného rekonštrukčného tímu v Afganistane.

V roku 2012 nastúpil k developerovi P3, kde sa postupne vypracoval na pozícii Group Head of Property Management. Bol pri tom, keď spoločnosť v ČR i Európe skokovo rástla, nastavoval procesy pre úspešnú správu nehnuteľností a viedol tím interných property manažérov aj externých dodávateľov. Celkovo mal na starosti správu 5,7 mil. m² v 12 krajinách.

Posledným pôsobiskom pred CB Property Investors bola spoločnosť Fidurock, kde mal ako Head of Asset Management na starosti rozvoj tentoraz rezidenčného portfólia.