SEC Technologies získal investíciu od Crowdberry a investičného fondu Venture to Future Fund

Start-up

3. 3. 2021

SEC Technologies získal investíciu od Crowdberry a investičného fondu Venture to Future Fund

Slovenská technologická spoločnosť SEC Technologies, ktorá sa venuje vývoju a výrobe špičkovej technológie na detekciu plynov, si získala dôveru investičného fondu Venture to Future Fund (VFF) a investorov Crowdberry. Investícia znamená expanziu na nové trhy a prinesie nové pracovné miesta na Liptov, kde spoločnosť pôsobí.

Vstup významných investorov pre nás znamená v prvom rade dôveru v náš tím a v náš produkt. Podarilo sa nám na Slovensku vyvinúť technológiu unikátnej diaľkovej detekcie plynov, o ktorú majú záujem viaceré štáty sveta, keďže výrazne prekonáva existujúcu konkurenciu na trhu,“ uviedol po ukončení prvého kola financovania riaditeľ SEC Technologies Michal Šimko.

SEC Technologies prešla v posledných rokoch prísnymi testami a previerkami v USA, vo viacerých krajinách EÚ a juhovýchodnej Ázie a tiež na Blízkom východe. Medzi existujúcich zákazníkov patria armády týchto krajín, ale tiež organizácie zabezpečujúce civilnú ochranu, ako sú napríklad hasiči a iné ochranné zložky. Investícia s vysokou pridanou hodnotou podporí prepojenie inovatívneho výskumu s praxou a prehĺbi spoluprácu slovenských odborníkov so svetovými vedeckými špičkami.

SEC Technologies je ďalším príkladom inovatívneho potenciálu Slovenska. Stavia na výsledkoch niekoľkoročného vývoja technológie, ktorá si našla uplatnenie medzi zákazníkmi z celého sveta. V oblasti detekcie plynov v rámci svojho rozsahu nemá priameho konkurenta. Možnosti využitia tejto technológie sú široké a jej význam môže byť kľúčový pri riešení súčasných a tiež budúcich bezpečnostných či environmentálnych výziev. Práve tento potenciál oslovil investorov,“ hovorí Michal Ondrišek, partner Crowdberry.

Spoločnosť SEC Technologies je zhmotnením dlhoročného úsilia a špičkového výskumu, ktorý z malej firmy z Liptova urobil doslova svetový unikát. Jej príklad len poukazuje na obrovský potenciál slovenských firiem uspieť aj na globálnej scéne. VFF vzniklo za účelom podpory inovatívnych spoločností a teší nás, že práve SEC Technologies sa stala jednou z prvých investícií v histórii fondu,“ dodáva Matej Říha, predseda predstavenstva Venture to Future Fund.

Získaný kapitál plánuje SEC Technologies použiť na zvýšenie výrobných kapacít a expanziu na civilný trh. Po spoľahlivej detekcií plynov na diaľku je totiž veľký dopyt aj v mnohých priemyselných odvetviach a táto technológia nájde využitie aj v segmente ochrany životného prostredia. Vďaka získaniu financovania vytvorí SEC Technologies v najbližších dvoch rokoch v Liptovskom Mikuláši nové pracovné miesta, z nich polovica bude vo výskume a vývoji s vysokou pridanou hodnotou.