Slováci sa môžu stať “bankármi”. Spúšťame kreditné financovanie festivalu Pohody s atraktívnym úrokovým výnosom

24. 1. 2024

Slováci sa môžu stať “bankármi”. Spúšťame kreditné financovanie festivalu Pohody s atraktívnym úrokovým výnosom

Spoločnosť Crowdberry, prevádzkujúca rovnomennú investičnú platformu, po získaní európskej ECSP licencie prináša dôležitý míľnik tak pre investorov, ako aj pre slovenské firmy. Kreditné (dlhové) financovanie dopĺňa roky zabehnuté investovanie do privátneho rastového kapitálu (spoluvlastníctva). Dlhové financovanie prostredníctvom investorského úveru využije ako prvý festival Pohoda, ktorý cez crowdinvesting cieli sumu 500 tisíc EUR a investorom ponúka zaujímavý úrokový výnos.

Festival Pohoda sa dohodol na partnerstve s investičnou platformou Crowdberry, združujúcu tisíce investorov, ktorí viac ako 7 rokov investujú svoje prostriedky do slovenských a českých firiem a nehnuteľností v podobe rastového kapitálu.

Investičná platforma Crowdberry vytvorila domáci investičný ekosystém, ktorého cieľom je ukázať Slovákom a Čechom atraktivitu miestneho podnikateľského prostredia. Už sedem rokov učí ľudí investovať lokálne, transparentne a zmysluplne. Medzi financované spoločnosti prostredníctvom crowdinvestingu cez privátnych investorov Crowdberry patria značky ako Refresher, Isadore, MultiplexDX, DNA ERA, Noili Beauty, GymBeam, Ecocapsule a mnoho ďalších, ktorým poskytli desiatky miliónov EUR rastového kapitálu. To umožnilo investorom tieto spoločnosti spoluvlastniť a podieľať sa na ich raste a podnikaní. Nedávno Slováci a Česi úspešne financovali aj prvú privátnu polikliniku prevencie a wellbeingu na Slovensku, Polikliniku Váš lekár, s poskytnutým kapitálom vo výške 2,5 milióna EUR.

Prvá kreditná investičná kampaň Crowdberry
Investujte do Pohody

Zabehnuté “spoluvlastnenie” dopĺňa “financovanie”

Zabehnuté tzv. „growth equity“ investičné príležitosti Crowdberry aktuálne dopĺňa o nový dlhový produkt v podobe investorského úveru (pôžičky) pre firmy a nehnuteľnosti. Tento menej rizikový investičný nástroj prinesie investorom pravidelne vyplácaný úrokový výnos úmerný riziku pri jasne definovaných pravidlách. Odpovedá tak na potreby investorov, ktorí hľadajú aj konzervatívnejšie príležitosti zhodnocovania kapitálu.

Jednoducho povedané, dlhový crowdinvesting predstavuje poskytnutie pôžičky firme za úrok. Pre investora predstavuje nižšie riziko, fixnú splatnosť a prioritu vo vyplácaní v porovnaní s kapitálovým crowdinvestingom (growth equity), kde investor získava vlastníctvo (podiel) v spoločnosti. V prípade dlhového financovania investor môže získať záruky v podobe zabezpečenia úveru.”, vysvetľuje Dano Gašpar, managing partner v Crowdberry.

Dlhové hromadné financovanie ponúka pevne stanovený úrokový výnos, ale skutočná návratnosť môže byť aj nižšia. Riziko predstavuje potenciálne zlyhanie úveru alebo nepriaznivý vývoj trhu. Riešením je diverzifikácia a pochopenie úrokového výnosu so skóringom rizika a zabezpečenia, ktoré analyzujeme v investičnej dokumentácii. Práve to je doména Crowdberry, dôkladná analýza s transparentne komunikovanými rizikami investovania.

“Tento typ zabezpečeného financovania prináša investorom vyššie úrokové výnosy, než aké získajú z dlhopisov, bánk alebo sporiacich účtov. Investori dostávajú pravidelné splátky kapitálu a úrokov. Navyše investorom ponúka príležitosť investovať do podnikov a značiek, ktoré poznajú a chcú byť súčasťou ich príbehu a podnikania. Takéto investovanie má navyše aj pozitívny efekt na domácu ekonomiku.” Dano Gašpar, Crowdberry

Financovanie Pohody so zaujímavým úrokovým výnosom

Prvé investičné financovanie Crowdberry rozbieha so slovenským lovebrandom – festivalom Pohoda. Tzv. dlhové financovanie festival Pohoda využije na pokrytie zníženého pracovného kapitálu spoločnosti v dôsledku pandémie a na financovanie navýšenia kapacity.

V jednoduchosti možno povedať, že investori požičajú prostredníctvom platformy Crowdberry festivalu Pohoda kapitál na 3 roky za vopred stanovený úrok vyplácaný v polročných intervaloch. Investori sa kvázi stanú “bankármi” Pohody a požičajú kapitál v podobe úveru, resp. pôžičky.

Investičná príležitosť cieli celkový kapitál vo výške 500 tisíc EUR s možnosťou navýšenia o 50 % po splnení dohodnutých podmienok a záujmu. Investori môžu investovať od 3.000 EUR s cca 10 % ročným úrokovým výnosom, ktorý bude vyplácaný polročne spoločne so splácaním istiny počas 3 rokov. Investorský úver je navyše aj zabezpečený pohľadávkami a samotnou firmou.

Staňte sa bankárom festivalu Pohoda!
Chcem investovať

“Dostupné dlhové financovanie pre malé a stredné podniky ako aj nehnuteľnosti patrí k základným kameňom fungujúcej ekonomiky so zdravou štruktúrou hospodárstva. Kreditné financovanie je vyústením niekoľkoročných diskusií nielen s firmami a investormi, ale aj bankovými hráčmi a regulátorom na slovenskom a českom finančnom trhu. Tešíme sa, že dlhové financovanie rozbiehame práve s Pohodou!” uzatvára Dano Gašpar.