Crowdberry je inovatívny spôsob priameho investovania privátneho kapitálu

Crowdberry a Equity investovanie

Crowdberry predstavuje tzv. equity investičnú platformu, ktorej základnou podstatou je prepojenie investorskej obce s podnikateľskými nápadmi za účelom navýšenia kapitálu spoločnosti od viacerých súkromných investorov výmenou za istý % podiel zo spoločnosti vo forme vlastníctva a podielu na zisku.

  • Investori sa stanú spoluvlastníkmi spoločnosti (v novej spoločenskej zmluve je definovaný podiel na hlasovacích právach, podiel na zisku a ďalšie...)

  • Investori sa zameriavajú na dlhodobú výkonnosť podniku

  • Vhodnejšie pre projekty s vysokou pridanou hodnotou, ktoré vytvárajú zisk v neskorších fázach životného cyklu

  • Náš tím je zložený zo seniorov regionálneho biznisu s globálnymi skúsenosťami a vzťahmi

  • Crowdberry nie je spoluinvestorom, ani investorov nezastupuje, len spája ponuku investícií so zaujímavými, predselektovanými projektami a firmami
  • Investorskú obec prináša Tatra Banka Private Banking, platia pre nás štandardy privátneho bankovníctva, čo je v crowdinvesting-u jedinečná kombinácia.

Náš tím

Daniel Gašpar

Managing Partner

Daniel vedie investičný proces v segmente malých a stredných podnikov (SME). Daniel je zároveň zodpovedný za rozvíjanie stratégie Crowdberry.

David Jelen

Partner

David reprezentuje Crowdberry v Českej republike.

Michal Nešpor

Partner

Michal má na starosti investície do startupov a manažment tejto komunity.

Ján Mazúr

Legal Counsel

Ján je zodpovedný za všetky právne aspekty, reguláciu a riadenie rizík.

Lucka Lehejčková

Office Manager Praha

Lucka zabezpečuje chod a aktivity pobočky Crowdberry v Prahe a spoločne s kolegyňou Slávkou tiež hladkú komunikáciu v rámci celej firmy.

Slávka Lešková

Office Manager Bratislava

Slávka zabezpečuje chod a aktivity pobočky Crowdberry v Bratislavě a spoločne s kolegyňou Luckou tiež hladkú komunikáciu v rámci celej firmy.

Naši partneri

Tatra banka Private banking je strategickým partnerom crowd-investičnej platformy Crowdberry.

 

Kontakty

Ak sa zaujímate o equity investovanie a potrebné informácie ste nenašli na našom webe, neváhajte sa na nás obrátiť e-mailom, telefonicky prípadne osobne.

Kancelária Bratislava

Crowdberry a.s.
UNIQ
Staromestská 3
811 03 Bratislava
IČO: 48 236 993
Parkovanie pre hostí priamo v budove UNIQ

Kancelária Praha

Crowdberry s.r.o.
Harrachovský Palác
Jindřišská 939/20
110 00 Praha
IČO: 05784972

Fakturačné údaje
Crowdberry a.s.
GBC IV, Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava
IČO: 48 236 993
DIČ: 2120104371
IČ DPH: SK 2120104371
Označenie registra
Spoločnosť Crowdberry a.s.
je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka číslo: 6178/B
Kontakté údaje
E-mail: info(at)crowdberry.eu
Tel. kancelária Bratislava: +421 918 865 073
Tel. kancelária Praha: +420 775 777 021
GPS: N48.146596, E17.1034703
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho in accordance with our Cookie Policy.