SeniorHouse

Moderné centrum nepretržitej starostlivosti o dôchodcov a Alzheimerikov

Real Estate
SK
Zafinancované
1 650 000 €
Cieľová suma
Celková hodnota investície, ktorú firma hľadá
94
Investorov
5 - 15% p.a.
Požadovaný výnos
Návratnosť investície požadovaná investormi pre kompenzáciu rizika zlyhania danej investície. Výška výnosu reflektuje výšku rizika.

Do tejto príležitosti momentálne nemôžete investovať