SeniorHouse

Moderné centrum nepretržitej starostlivosti o dôchodcov a Alzheimerikov

SK
Real EstatePodielZafinancované

SeniorHouse

SeniorHouse je unikátne a moderné centrum starostlivosti o dôchodcov odkázaných na neustálu starostlivosť a klientov postihnutých Alzheimerovou chorobou v Bratislave. 

  • Najväčšie a najmodernejšie súkromné špecializované zariadenie v Bratislave, určené pre širokú verejnosť s prijateľnými cenami 
  • Centrum s 21 tis. m2 pozemkov a zrekonštruovanými budovami uprostred prírody v dostupnej atraktívnej lokalite Dúbravka (BA)
  • Dom seniorov a Centrum pre Alzeimerikov prevádzkovaný skúseným riadiacim tímom s potrebnou zdravotnou a rehabilitačnou infraštruktúrou a skúsenosťami z obdobných zariadení
  • Dostupná priemerná cena pre širokú vrstvu klientov s nízkym mesačným doplatkom po štátnych príspevkoch a dôchodku klienta
  • Investícia s renomovanými investormi a so stabilným dividendovým výnosom bez závislosti na finančných trhoch a geopolitických udalostiach - ideálna pre dlhodobé dôchodkové zabezpečenie
  • Crowdberry investori sa stanú spoluvlastníkmi centra, pozemkov a budov a získajú možnosť prioritného umiestnenia rodinného príslušníka 

Pre zobrazenie tejto časti sa prosím zaregistrujte.

Cieľ investície

Cieľom investície je splatenie investičnej DPH pre posilnenie ziskovosti (optimalizácia daňovej štruktúry), financovanie dostavby domčeka pre zamestnancov a príprava stavebného rozšírenia zariadenia.

1 650 000 €
Cieľová suma
94
Investorov
5 - 15% p.a.
Požadovaný výnos

Do tejto príležitosti momentálne nemôžete investovať