SmartHead

Intuitívne profesionálne SW riešenie na správu a komunikáciu aktivít firemnej udržateľnosti

SK
PodnikyPodielZafinancované

SmartHead

SmartHead poskytuje firmám intuitívne a zároveň profesionálne riešenie na správu, komunikáciu, sledovanie a vyhodnocovanie ich aktivít v oblasti udržateľnosti.

Pozitívny dopad na spoločnosť, životné prostredie, svoje okolie a komunity sa postupne stávajú kľúčovou súčasťou podnikania nie len nadnárodných spoločností, ale aj malých a stredných firiem. S neustálym rastom požiadaviek zákazníkov a partnerov firiem na zodpovedné a udržateľné podnikanie, majú spoločnosti a ich manažment problém s efektívnym riadením a sledovaním konkrétnych aktivít. Firmám tak chýba nie len jednoduchý a účinný, ale aj dôveryhodný spôsob vyhodnocovania a komunikácie udržateľných aktivít voči investorom a ďalším zainteresovaným stranám (stakeholderom). Tieto problémy rieši SmartHead – digitálna platforma, ktorá na jednom mieste a na základe jednotných kritérií kredibilne sleduje a porovnáva aktivity všetkých typov spoločností (veľkých, malých aj stredných) v oblasti udržateľnosti. Firmy v SmartHead získavajú nástroj na posilňovanie dôvery u potenciálnych klientov, komunikáciu s externou verejnosťou, firemnými partnermi a investormi. Vďaka získanej certifikácii GRI, SmartHead bude ponúkať profesionálne riešenie na správu ESG metrík, ktoré bude v blízkej dobe atraktívne aj v súvislosti s prichádzajúcou EÚ smernicou – povinné reportovanie udržateľnosti približne 50 tis. firiem pôsobiacich v EÚ.

 • V súčasnosti je na digitálnej komunikačnej platforme besmarthead.com zdieľaných viac ako 1 400 realizovaných aktivít firmami s 1,8+ mil. interakciami publika mesačne na využívaných marketingových kanáloch.
 • Na platforme SmartHead si dodnes vytvorilo profil 230+ zákazníkov z rôznych sektorov, pričom medzi najaktívnejších patria lokálne pobočky globálnych koncernov ako Tesco, Dell, IntesaBCI (VÚB Banka), Kaufland či McDonalds.
 • Riešenie vypĺňa medzeru a potrebu na trhu – v nadväznosti na iniciatívy Cieľov udržateľného rozvoja predstavených OSN (SDGs) z roku 2015, neexistuje online nástroj, ktorý by firmám pomáhal nastavovať ciele, sledovať ich plnenie, manažovať a analyzovať dáta a výsledky, a hlavne ich komunikovať pre svoj prospech a image svojim stakeholderom.
 • Pridaná hodnota a signifikantný trhový potenciál – podľa prieskumu KPMG, až 72 % spoločností spájalo svoje obchodné aktivity s Cieľmi udržateľného rozvoja v roku 2020 [1]. Malé a stredné podniky majú ťažkosti s uchopením konceptu udržateľnosti a nastavením stratégie. Každý piaty z nich uvádza medzi najväčšími prekážkami nedostatočné zručnosti a know-how v oblasti udržateľnejších postupov a inovácií v tejto oblasti. [2]
 • Nová smernica Európskej Únie CSRD bude od približne 50 tis. firiem pôsobiacich v EÚ vyžadovať povinné reportovanie udržateľnosti ich podnikania počnúc 2023
 • Atraktívne zhodnotenie investície: Očakávané zhodnotenie prostredníctvom potenciálneho predaja spoločnosti (exit), resp. predaja podielu v spoločnosti ďalšiemu investorovi.

Zdroje:

[1] Globálny prieskum KPMG o udržateľnosti: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/11/the-time-has-come.pdf

[2] https://ec.europa.eu/growth/content/survey-confirms-need-support-small-and-medium-sized-businesses-their-path-towards_en

O investičnej príležitosti

Pre zobrazenie tejto časti sa prosím zaregistrujte.

 „SmartHead predstavuje interaktívnu formu spracovania našich aktivít a jednoduché prepojenie na ciele udržateľného rozvoja. V čase akútneho problému klimatických zmien je to skvelá možnosť ako posilňovať komunikáciu s verejnosťou, odborníkmi aj inými firmami.“ Veronika Bush, Vedúca komunikácie v Tesco Stores, a.s.
"Platforma SmartHead nám umožňuje sledovať a zhodnocovať naše lokálne aktivity a ekologické kroky spoločne s našimi zákazníkmi, či verejnosťou. Chceme byť dobrým príkladom aj ostatným firmám.” Lucia Poláčková, PR Supervisor v McDonald's
„Veríme, že aj vďaka profilu udržateľnosti SmartHead nám klienti budú ešte viac dôverovať a aj potenciálni klienti sa rozhodnú prejsť k nám. Vyzdvihujem jednoduché a intuitívne ovládanie platformy a perfektný servis zo strany SmartHead.“ Lucia Macková, Manažér spoločenskej zodpovednosti, VÚB Banka

Problém a príležitosť

V nadväznosti na iniciatívy Cieľov udržateľného rozvoja, ktoré zavádzajú mnohé firmy, neexistuje nástroj, ktorý by firmám pomáhal nastavovať ciele, sledovať ich plnenie, manažovať a analyzovať dáta a výsledky ďalej reportovať či komunikovať stakeholderom.

 • V nadväznosti na iniciatívy Cieľov udržateľného rozvoja, ktoré zavádzajú mnohé firmy, neexistuje nástroj, ktorý by firmám pomáhal nastavovať ciele, sledovať ich plnenie, manažovať a analyzovať dáta a výsledky ďalej reportovať či komunikovať stakeholderom. Posun na trhu v téme firemnej udržateľnosti a ESG naberá na dôležitosti aj v rámci privátneho sektora v nadväznosti na pripravovanú európskou legislatívou CSRD ktorá sa dotkne približne 50 tis. firiem pôsobiacich v EÚ.
 • S nárastom množstva dát, údajov a aktivít ohľadne udržateľnosti firmy potrebujú jednoduchý a účinný nástroj pre riadenie a komunikáciu týchto aktivít na zainteresované strany (stakeholderov).
 • Malé a stredné podniky majú ťažkosti s uchopením konceptu udržateľnosti, formovaním a implementáciou stratégie udržateľnosti a jeho využitia pre ich podnikanie.
 • Na trhu chýba intuitívne riešenie, ktoré umožňuje jednotne sledovať a porovnávať aktivity všetkých spoločností (veľkých, malých a stredných) v oblasti udržateľnosti a organizovať tieto údaje podľa veľkosti spoločnosti, dopadov, odvetvia, krajiny, geografického umiestnenia a úrovne zapojenia do cieľov trvalo udržateľného rozvoja.
 • Zainteresované strany nemajú prístup k informáciám o konkrétnych činnostiach spoločností v oblasti udržateľnosti. Chýba tiež možnosť a spôsob interakcie vo forme spätnej väzby v tejto téme a porovnávanie aktivít medzi firmami alebo segmentami trhu.

SmartHead prichádza s riešením, ktoré by vypĺňa túto medzeru na trhu a umožňuje firmám maximalizovať benefit z vynaložených prostriedkov a kapacít na zvýšenie udržateľnosti ich podnikania.

Produkt

Pre zobrazenie tejto časti sa prosím zaregistrujte.

Obchodný model a zákazníci

Pre zobrazenie tejto časti sa prosím zaregistrujte.

Tím

Pre zobrazenie tejto časti sa prosím zaregistrujte.

Trh a konkurencia

Pre zobrazenie tejto časti sa prosím zaregistrujte.

Riziká

Pre zobrazenie tejto časti sa prosím zaregistrujte.

Zámer investície

Pre zobrazenie tejto časti sa prosím zaregistrujte.

800 000 €
Cieľová suma
65
Investorov
25 - 50% p.a.
Požadovaný výnos

Do tejto príležitosti momentálne nemôžete investovať