Life Science sektor na Slovensku očami jeho lídrov: Dostatok talentu, málo investícií

12. 2. 2024

Life Science sektor na Slovensku očami jeho lídrov: Dostatok talentu, málo investícií

Inovácie a technologický pokrok dnes určujú tempo rozvoja spoločnosti. Úspech Life Science sektora je zásadný pre budúcnosť nielen zdravotníctva, ekonomiky,kvality života, no aj celého smerovania Slovenska. V tejto oblasti máme značný priestor na rast a aj veľa nevyužitého talentu. Kľúčom k úspechu by však práve mohlo byť spojenie inovátorov s rastovým kapitálom. Zhodli sa na tom vedci, investori a zástupcovia úspešných slovenských startupov a firiem z oblasti slovenského Life Science počas podujatia Life Sciences & Slovakia: Emerging Sector for the Upcoming Decades, ktoré zorganizovala Americká obchodná komora v spolupráci s Crowdberry.

Pretlak nevyužitého talentu

Odliv talentov je často diskutovanou témou na Slovensku, napriek tomu sa však predstavitelia rýchlo rastúcich firiem v Life Science sektore – Pavol Čekan (CEO MultiplexDX), Eva Kováčová (CEO Glycanostics) a Michaela Šišková (CEO DNA ERA) – zhodujú na tom, že o perspektívnych uchádzačov nemajú núdzu.

Keď sme vypísali novú pozíciu genetika,  za dva dni sme mali viac ako 100 prihlášok!zhodnotila Michaela Šišková z firmy DNA ERA, ktorá sa usiluje o to, aby genetické testy boli dostupné pre každého. Na Slovensku máme paradoxne doslova pretlak talentu, no chýbajú nám zatiaľ príbehy úspešných firiem, ktoré by presvedčili kľúčových partnerov, že sa do nich oplatí investovať, doplnil Pavol Čekan, CEO spoločnosti MultiplexDX zaoberajúcej sa najmä vývojom rýchlych a presných diagnostických produktov pre odhalenie chorôb ako rakovina prsníka. „Z môjho pohľadu nám nechýba talent priamo vo vede, no v infraštruktúre nad tým, v tzv. tech transfer sfére. Potrebujeme ľudí, ktorí rozumejú biznis prostrediu, vedia komunikovať s relevantnými firmami, orientujú sa v tvorbe licenčných zmlúv a podobne,podotkla Eva Kováčová, CEO Glycanostics.  

Okrem toho brzdí rozvoj týchto začínajúcich slovenských firiem s globálnym potenciálom aj nedostatočné prepojenie so zahraničnými kapitálovými trhmi. Slovensko, ani Česká republika prakticky nie sú na mape medzinárodných investičných trhov v oblasti Life Science, podotkol Partner v Crowdberry Michal Nešpor. Toto prepojenie je však nevyhnutné pre prenos lokálnych inovácií na medzinárodnú úroveň a ich uplatnenie v širšom kontexte. Dobrou správou je, že od toho nie sme až tak ďaleko.

Práve Crowdberry hrá kľúčovú úlohu v premosťovaní tejto medzery. Umožňuje firmám naštartovať svoj počiatočný rast, aby sa v budúcnosti mohli spojiť s medzinárodnými investormi a rozšíriť tak svoje služby či produkty, ktoré v tejto oblasti pomáhajú zlepšovať alebo dokonca zachraňovať ľudské životy.  

Priekopníci v biotech a healthcare sektore na Slovensku z Crowdberry portfólia

Preniknite do sveta LifeScience ako investor so silným partnerom a úspešným hráčom s výsledkami!
Spoluvlastnite Glycanostics

Hľadanie synergií

Spoluprácu a vzájomné prepájanie vyzdvihli hostia ako rovnako dôležité pre ďalší rast Life Science sektora na Slovensku. Vytváranie ekosystému, v ktorom budú môcť vznikať ďalšie firmy, sa však nezaobíde bez tých, ktorí prešliapu pomyselnú cestu k úspechu a prinesú slovenský Life Science sektor na mapu aj v globálnom meradle. MultiplexDX, Glycanostics, či DNA ERA sú práve takými firmami. Nepotrebujeme byť prvý unicornunicorn, úspech doprajem všetkým,“ podotkol v rámci príjemného fireside chatu Pavol Čekan. „Dôležité je, aby u nás boli firmy, ktoré prerazia, a z nich potom takpovediac vzíde talent, ktorý sa, podobne ako investícia, môže zhodnotiť v ďalších úspešných projektoch, rozvinul v rámci spoločnej diskusie Michal Nešpor, ktorý vedie investičný fond CB Investment Management, dcérsku spoločnosť Crowdberry.  

Novovznikajúci medical hub Lab28 poskytuje ideálne prostredie práve pre firmy v oblasti Life Science, biotech a medicíny. Pavol Marcinko, CEO firmy Váš Lekár a zakladateľ Polikliniky Váš Lekár a iniciátor tohto projektu, tiež hovoril o dôležitosti spolupráce: "Naším cieľom je vytvoriť spoločný priestor, kde firmy zo sektora Life Science môžu spolupracovať, učiť sa od seba a spoločne rásť.." Tento prístup umožňuje firmám nielen zdieľať zdroje a znalosti, ale aj vytvárať nové príležitosti pre inovácie a podnikanie, čím sa posilňuje celý sektor a otvára dvere pre ďalšie úspešné projekty.

Ďalším hmatateľným príkladom synergie medzi prepojenými sektormi je čerstvo otvorená Poliklinika Váš Lekár, ktorá prináša komplexný pohľad na zdravie klienta a je zameraná na prevenciu a wellbeing. Chceme, aby mali ľudia dostupnú komplexnú starostlivosť a dostatok informácií, preto sa snažíme združovať na jednom mieste viacerých špecialistov. Zároveň sa zameriavame na prevenciu, a jedným z našich cieľov je, aby sa ľudia nebáli prebrať zodpovednosť za svoje zdravie a kvalitu života, objasnil Marcinko.   

Hľadanie synergií a vzájomnú podporu umocnila aj Michaela Šišková z DNA ERA: „Ak na to bude príležitosť, určite by som rada vrátila Life Science sektoru niečo späť, či už spoluprácou alebo podporou začínajúcich projektov. U nás nie sme často zvyknutí robiť navyše, preto je podľa mňa dôležité podporiť tých, čo chcú rozvíjať vlastné projekty,podotkla. 

Úspešné life science príbehy

Úspech firiem v sektore Life Sciences závisí nielen od ich inovácií a vedeckých pokrokov, ale aj od ich schopnosti byť otvorenými a prístupnými mimo svojho sektora. Keď sú tieto firmy otvorené k spolupráci a komunikácii s rôznymi odvetviami a investormi, značne sa im zjednodušuje získavanie potenciálnej investície a kapitálu. Tento prístup umožňuje firmám v sektore Life Sciences lepšie prezentovať svoje projekty a vízie, čím zvyšujú svoju atraktivitu pre investície a podporu, ktoré sú nevyhnutné pre ich ďalší rast a rozvoj. „Potrebujeme investície a systém vzdelávania nielen na vývoj produktov, ale aj na rozvoj talentu pre strategické a komerčné riadenie Life Science podnikov, zdôraznila Eva Kováčová z Glycanostics. Len tá firma môže byť celosvetovo úspešná, ktorá pozná pravidlá hry v Life Science sektore, a hrá ich zo všetkých najlepšie, dodala. 

Kľúčovým faktorom je nielen bohatý talent v oblasti vedy a výskumu, ktorým Slovensko disponuje, ale aj potreba podpory vhodného prostredia a vytvorenia optimálnych podmienok pre rast a rozvoj tohto sektora. Peter Potúček zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), ktorý v rámci diskusie reprezentoval pohľad regulátora, zdôraznil dôležitosť transparentného prostredia a férovej súťaže pre podnikanie v tomto sektore. Som si vedomý, že biznis sektor od nás očakáva transparentné prostredie a férovú súťaž. Aj preto sme otvorení komunikácii a chceme nastaviť regulačný rámec tak, aby sme nevytvárali byrokratické prekážky, no zároveň nerobili žiadne kompromisy v kvalite a bezpečnosti produktov.  Takisto dodal, že štát a biznis majú spoločný cieľ, a tým je zlepšovanie zdravia a kvality života ľudí. Tento spoločný záujem vytvára pevný základ pre rozvoj a podporu sektora Life Science na Slovensku. 

Investujte a spoluvlastnite Glycanostics - úspešný slovenský Glycanostics.
Detail investície

Úspech Life Science sektora, úspech Slovenska

Slovensko sa v posledných rokoch etablovalo ako významný hráč v oblasti biotechnológií a zdravotnej starostlivosti. S rastúcim počtom inovatívnych firiem, akými sú aj Glycanostics, DNA ERA, MultiplexDX či Váš lekár, ktoré prinášajú revolučné zmeny v diagnostike, liečbe a starostlivosti o pacientov, Slovensko dokazuje, že má obrovský potenciál a talent v tejto oblasti. „Vnímame potenciál aj celospoločenský dopad, ktorý sektor Life Science má. Zároveň si však vyberáme firmy, ktoré sú schopné investovaný kapitál násobne zhodnotiť,“ konštatoval na záver diskusie Michal Nešpor.

Práve vďaka zodpovednému investovaniu môžu úspešné firmy zhodnotiť svoj potenciál a budovať tak lepšie prostredie nielen v rámci zdravotnej starostlivosti a zlepšovania kvality života, no aj pre celkový rast ekonomiky. Úspech Life Science sektora totiž predurčí aj úspech našej krajiny, zhodli sa hostia v závere.

„Úspech Life Science sektora predurčí aj úspech našej krajiny,“

Súkromní investori už do Life Science sektora cez Crowdberry investovali viac ako 10 miliónov EUR.
Pridajte sa k nim a investujte do Glycanostics