Sme členom európskeho projektu HICEE! Investície do zdravotníctva aj s podporou EÚ

28. 2. 2024

Sme členom európskeho projektu HICEE! Investície do zdravotníctva aj s podporou EÚ

Cieľom projektu HICEE (Healthy Investment Central Eastern Europe) je podporiť inovácie v regióne CEE, kde startupy získavajú len tretinu európskeho priemeru investícií rizikového kapitálu.

Na čele projektového konzorcia stojí EIT Health, európska sieť inovátorov v oblasti zdravotníctva, ktorá je súčasťou Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), orgánu Európskej únie. Partnermi projektu sú poskytovatelia služieb akcelerácie podnikania a siete investorov z Maďarska, Poľska, Slovenska a Slovinska, ako aj inovačné centrá z Belgicka a Holandska. Dvojročná iniciatíva je súčasťou Horizont Európa, kľúčového programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií. A Crowdberry je toho súčasťou.

Na región strednej a východnej Európy pripadlo v roku 2021 len 3,2 % celkových investícií rizikového kapitálu v Európe. Podporené startupy z tohto regiónu získali priemernú investíciu rizikového kapitálu vo výške 1,2 milióna eur, čo predstavuje tretinu európskeho priemeru 3,8 milióna eur¹. Podľa európskeho prehľadu inovácií je jednou z najväčších výziev v rozvojových európskych regiónoch (označovaných ako skromné a mierne inovačné ekosystémy) práve prilákanie kapitálu.

"Výskum naznačuje, že investičný deficit v strednej a východnej Európe je spôsobený nedostatkom projektov aj investorov. Projekt HICEE to rieši podporou kancelárií pre transfer technológií ... a tvorbou vhodnej investorskej infraštruktúry pre začínajúce podniky. Program si uvedomuje špecifické výzvy, ktorým čelia startupy v oblasti zdravotníctva a prírodných vied," vysvetľuje Magda Krakowiak, riaditeľka EIT Health Accelerator.

Prilákanie 3 miliónov eur vďaka cezhraničným investíciám

Cieľom projektu HICEE je vytvoriť pre startupy udržateľné investičné ekosystémy a prilákať miestnych a medzinárodných investorov. Jeho prvé aktivity prebehnú v Poľsku, Maďarsku, Slovinsku a aj na Slovensku, kde sú partneri projektu. Program plánuje preveriť 25 zdravotníckych startupov z hľadiska ich pripravenosti na medzinárodné investície a prilákať milióny eur v rámci cezhraničných spoluprác. Záväzkom projektu je aj vydanie digitálnej investičnej príručky.

Projektové konzorcium tvorí 10 partnerov zo 7 európskych krajín. Patrí sem nemecký EIT Health (DE) ako koordinátor, jeho pridružený subjekt EIT Health SI a tiež partneri zo Slovenska - Civitta a Crowdberry.

„Väčšina partnerov konzorcia HICEE sa už vo svojich regiónoch podieľa na činnostiach úzko súvisiacich s rozsahom projektu, rovnako ako Crowdberry. Zdravotnícke startupy na Slovensku majú svetový potenciál, no nedostáva sa im dostatočná pozornosť – či už z pohľadu investovania alebo samotnej podpory zo strany štátu. Máme tu jedinečné spoločnosti ako DNA ERA, MultiplexDX alebo Glycanostics, ktoré úspešne prešli investičnými kolami na investičnej platforme Crowdberry. Je tu množstvo ďalších firiem a startupov, ktoré si zaslúžia rozvíjať svoje idey a biznis plány a pomáhať miliónom pacientov doma aj v zahraničí. Tešíme, že takáto iniciatíva vznikla a môžeme byť jej súčasťou.“ Michal Nešpor, partner v Crowdberry.

Po úspešných miliónových kolách pre DNA ERA a MultiplexDX spúšťame novú investičnú kampaň.
Viac o Glycanostics

O Európskom inovačnom a technologickom inštitúte (EIT)

EIT je najväčší európsky inovačný ekosystém, ktorý združuje takmer 2 400 partnerov zo špičkových podnikateľských, výskumných a vzdelávacích organizácií v celej Európe vo viac ako 50 inovačných centrách. EIT je orgánom EÚ a neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa.

EIT Health je sieť najlepších inovátorov v oblasti zdravia, ktorá má približne 120 partnerov a je podporovaná Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT), orgánom Európskej únie. EIT Health je uznávaným kľúčovým hráčom v oblasti inovácií v zdravotníctve a medzi jeho úspechy patrí podpora viac ako 2 500 startupov a scaleupov, pomoc startupom podporovaným EIT Health pri získaní investícií vo výške 1,9 miliardy eur, uvedenie 113 zdravotníckych riešení na trh a odborná príprava 49 000 študentov a odborníkov.

Viac informácií o programe HICEE nájdete na stránke Financovanie a verejné súťaže (europa.eu).

______________________________________________________________________________________________________

¹Invest Europe (June 2022). Research. 2021 Central & Eastern Europe Private Equity Statistics.