Upcoming

There are no events planned at the moment

Past

Recording
Webinar - Investment Opportunity Glycanostics - Giasay®
Webinar on a new investment opportunity for biotech company Glycanostics
Recording
Webinár + networking večer ONLINE
Predstavenie nových a otvorených investičných príležitostí s ich investičnými manažérmi a zakladateľmi!